Världen

Danmark börjar med kunskapsprov

Danmark ska börja
ställa frågor till dem
som vill bli danska medborgare.
Den som inte svarar rätt
på frågorna ska inte få bli
medborgare i Danmark.

Frågorna handlar till exempel
om vad Danmarks nationalsång heter,
hur många politiker som sitter
i riksdagen och vad som
står i Danmarks grundlag.

De som söker medborgarskap
ska svara rätt på minst 28
av 40 frågor.
Efter varje fråga finns det
tre svar att välja på.
Ett av svaren är rätt.
Den som inte klarar provet
får en ny chans.
Det nya kunskaps-provet börjar i maj.


28 februari 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera