Världen

Hjälpen kommer inte fram till människorna i Burma

Det har gått över en vecka sedan stormen
drog in över landet Burma.
Flera hundra tusen människor behöver hjälp
med mat, vatten, kläder och mediciner.
Många andra länder vill hjälpa människorna i Burma.
Men hjälpen kommer inte fram.
Burmas regering släpper inte in
de utländska hjälparbetarna i landet.
Bara några få flygplan med mat
har fått landa i Burma.

Ingen förstår varför Burmas regering
stoppar hjälpen.
Många människor riskerar att dö
helt i onödan på grund av det.

Nu hotas fler än en miljon människor
av törst, svält och sjukdomar.
Att få tag på rent dricksvatten är ett stort problem.
Människor tvingas dricka smutsigt vatten
och riskerar att bli sjuka.

Omkring 100 tusen människor
kan ha dött i stormen.
Fler än en miljon människor
har fått sina hus förstörda.

8 SIDOR/TT


12 maj 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera