Världen

Femtio barn döda i rabies i Angola

Mer än femtio barn har dött i sjukdomen rabies
i landet Angola i Afrika.
Rabies är en mycket farlig sjukdom.
Den som inte får medicin mot sjukdomen
dör nästan alltid.
Smittan sprids genom saliv från djur,
för det mesta hundar.

Myndigheterna i Angola arbetar nu hårt för att stoppa spridningen av viruset.
Hundratusen människor har vaccinerats
mot sjukdomen.

Angola är ett fattigt land med dålig hälsovård.
Två av fem barn dör innan de fyllt fem år.

Sjukdomen rabies dödar omkring 50 tusen människor om året i världen.

8 SIDOR/TT


4 februari 2009

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?