Världen

Muslimska feminister protesterade i USA

Sex muslimska kvinnor
trängde sig in på männens avdelning
i moskén i USAs huvudstad Washington.
Kvinnorna gjorde det i protest
mot reglerna som stänger ute kvinnor
från moskéernas stora bönerum.

Kvinnorna tillhör en grupp muslimska feminister. De är arga för att de blir sämre behandlade än männen.

– I det här landet är det förbjudet
att säga åt svarta att sitta i ett särskilt hörn.
Men oss kvinnor kan de behandla så,
säger Asra Normani, en av de muslimska feministerna.

I många moskéer får kvinnor
inte gå in genom den riktiga entrédörren
och sitta i det stora bönerummet.

Kvinnorna måste gå in genom en sidodörr
och sitta i särskilda rum eller avdelningar.
De får inte sitta bland männen.
Så är det även i de flesta svenska moskéer.

8 SIDOR/TT


9 mars 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera