Världen

BP har täppt till oljeläckan

Nu säger oljebolaget BP än en
gång att de kanske har lyckats täta
oljeläckan i havet söder om USA.

Nu har BP tätat röret
där oljan strömmar ut.
Det är en robot som gjort jobbet.

Nu hoppas BP att det ska
gå att pumpa upp oljan till tankbåtar.


4 juni 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?