Världen

Iran straffas av FN-länderna

Många länder är oroliga för att Iran
är på väg att skaffa sig kärnvapen.
USA, Israel och flera andra länder
vill att Iran slutar med sin forskning
om kärn-teknik. Irans ledare
säger att de bara vill ha fredlig
kärnkraft, inga kärnvapen.

Förenta Nationernas säkerhetsråd
straffar nu än en gång Iran för att landet inte lyder FN.
Straffen gäller Irans handel med andra länder:

• Iran ska förbjudas att köpa stridsflygplan,
kanoner, stridsvagnar och andra tunga
vapen från andra länder.

• Andra länder ska få rätt att söka igenom
iranska fartyg och leta efter förbjudna
varor eller vapen.

• De som arbetar med Irans kärnteknik-program
ska inte kunna resa fritt i världen.
Samarbetet med iranska banker ska minska.

FNs säkerhetsråd säger att FN-länderna
på egen hand får bestämma
om de vill straffa Iran hårdare.

8 SIDOR/TT


10 juni 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?