Världen

Länderna är inte eniga om valjakt

Det har varit förbjudet att fånga val
i många år. Det är länderna
i den internationella valfångstkommissionen, IWC,
som har bestämt det.
Att jaga val för att sälja köttet är inte tillåtet.

Men Norge, Island och Japan
jagar val ändå och kan inte straffas för det.
De säger att de jagar valar för
att använda i forskning.

Just nu har IWC-länderna
ett möte om valjakten.
Ett förslag på mötet är att tillåta
jakt på ett visst antal valar om året.
Men chansen att länderna
kan enas om det är liten.
Många länder är helt emot
jakt på valar.


23 juni 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?