Världen

Mer olja samlas upp

För några dagar sedan satte oljebolaget BP
en sorts huva över hålet i havsbottnen där oljan strömmar ut.
Fortfarande läcker mycket olja ut i havet
men BP säger att allt mer olja kan samlas upp.

Nu kan 2 miljoner liter olja om dygnet pumpas
upp till tankbåtar. Bara omkring 600 tusen liter olja om dygnet rinner ut i havet,
säger bolagets chefer.


8 juni 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?