Många är fortfarande hemlösa i Haiti

Världen

Många är fortfarande hemlösa i Haiti

Det har gått ett halvår sedan
den stora jordbävningen i Haiti.
Men massor av människor har fortfarande
inte fått några nya hus att bo i.

Flera miljoner människor bor fortfarande i enkla tält.
De saknar rent vatten och har brist på mat
och mediciner. Många vägar är fortfarande
omöjliga att ta sig fram på.

Nu är det tid för orkaner och stormar
i den här delen av världen.
Människor som bor i tält
kommer att drabbas hårt när ovädren
drar in över Haiti.

Det bor omkring tio miljoner
människor i Haiti. Landet är ett
av världens fattigaste.


13 juli 2010