Domstol stoppar forskare i USA

Världen

Domstol stoppar forskare i USA

Forskare i flera länder i världen arbetar med stamceller.
De tror att stamcellerna bland annat kan hjälpa till
att bota svåra sjukdomar.

Men många vill stoppa forskningen.
Anledningen är att stamcellerna kommer
från mänskliga embryon.
Ett embryo är ett befruktat ägg
som skulle kunna bli en människa.
Motståndarna säger att det är fel
att forska på celler från embryon.

Nu har motståndarna fått stöd av en domstol i USA.
Domstolen säger att det inte är tillåtet
att använda statens pengar
till forskning om stamceller.
Därför stoppas nu alla stamcells-forskare
i USA som haft hjälp av staten.

Tidigare var forskning om stamceller förbjuden i USA.
Men USAs president Barack Obama tillät forskningen.


24 augusti 2010