Jordras i Kina och Indien

Världen

Jordras i Kina och Indien

Också i Kina och Indien har det varit stora översvämningar.
I de bergiga delarna av norra Kina har kraftiga regn
ställt till med stora jordras.
Hela byar har krossats av rasen.
Fler än hundra människor har hittats döda.
Men flera tusen människor är borta
och många av dem kan ha dött.

I Indien har minst 150 människor dödats
i delstaten Ladakh efter stora ras.
Många människor har begravts av jord och lera.
Flera hundra människor är borta.
Bland dem som saknas är också tre svenskar.
Svenskarna var i en turistort i Ladakh när rasen hände.

Även i centrala Europa har det varit
stora översvämningar efter regn.
Minst 15 människor har dödats i Tyskland,
Tjeckien, Litauen och Polen.
Läget kan bli värre eftersom regnet fortsätter.


9 augusti 2010