Världen

Miljarder behövs i hjälp till Pakistan

Läget efter översvämningarna i Pakistan blir bara värre.
Sex miljoner människor behöver snabb hjälp för att klara sig.
Det är bland annat människor som blivit hemlösa och förlorat allt de äger.
Många är utan mat och rent vatten.

Men totalt behöver fjorton miljoner människor
hjälp för att kunna leva normalt igen.

Många miljarder kronor behövs för
att hjälpa människor att bygga upp landet igen.
I Sverige och många andra länder har insamlingar börjat.

Sverige har skickat reningsverk till Pakistan
som ska kunna hjälpa till att få fram rent vatten.


11 augusti 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?