Aluminium-företaget lovar att betala för skadorna

Världen

Aluminium-företaget lovar att betala för skadorna

Giftutsläppet från aluminium-fabriken MAL
i Ungern ställde till enorma skador.
Mark och vatten har förstörts
av det giftiga slammet.
Människor och djur har dött.
Fler än 150 människor skadades av giftslammet.

Nu lovar företaget att betala för skadorna.
MAL ska under fem år betala ut 36,5
miljoner kronor till offren för utsläppet.

8 SIDOR/TT


19 oktober 2010