Världen

Utvecklingsstörda såldes som slavar i Kina

Minst 70 utvecklingsstörda personer
har blivit sålda som slavar i Kina.
Chefen på ett hem för människor
med funktionsnedsättning
i Sichuan har skött människohandeln.
Han har sålt minst sjuttio personer
som slavarbetare till olika fabriker.

Människohandeln upptäcktes
av myndigheterna i Xinjiang.
På en fabrik där arbetade elva
personer som slavar.
De arbetade utan lön och fick äta
samma mat som fabrikens vakthundar.


16 december 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?