Världen

Många dödades i naturkatastrofer under 2010

2010 var ett år med många översvämningar, jordbävningar
och andra naturkatastrofer.
Nära 300 tusen människor dödades i olika
katastrofer under året. Det är den högsta dödssiffran på 20 år.
Det visar nya siffror från
Förenta Nationerna, FN,

Det allra värsta som hände under året
var jordbävningen i Haiti.
Där dödades 222 tusen personer.
I Ryssland dog 56 tusen människor
under sommarens värmebölja
och skogsbränder.


25 januari 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera