Hög strålning i Japans vatten

Världen

Hög strålning i Japans vatten

Japanska hälsomyndigheter varnar
japanerna för att använda regnvatten.
Radioaktiv strålning har upptäckts i
regnvatten. Strålningen är mycket hög
och kommer från det förstörda
kärnkraftverket i Fukushima.

Regnvattnet kan föra med sig strålningen
till floder, sjöar och till reningsverk
som gör dricksvatten.
Företag som renar vatten måste nu täcka
över sina vattenbassänger så att giftigt
regnvatten inte kommer in i reningsverket.

Rädslan för strålningen har stoppat försöken
att kyla ner reaktorerna vid kärnkraftverket.
Räddningsarbetarna måste akta sig så
att de inte skadas av radioaktiv strålning.
8 SIDOR/TT


29 mars 2011