Världen

Spricka i kärnkraftverket

Läget är fortfarande allvarligt vid
det skadade kärnkraftverket i Fukushima i Japan.
Det läcker radioaktivt gift från kärnkraftverket.
Läckan beror bland annat på en spricka i en reaktor.

Det är mycket svårt att laga sprickan.
Arbetet kan ta flera månader.
Under tiden kommer radioaktivt
gift att fortsätta läcka ut i havet.

Kärnkraftverket skadades svårt under
jordbävningen och av tsunamin i början av mars.
Kylningen av kärnkraftverket slutade
att fungera och radioaktivitet kom ut.


4 april 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera