Världen

EU vill att vi jobbar längre

EUs regering, EU-kommissionen,
vill att vi arbetar längre.
EUs ledare tycker att vi går i pension för tidigt.
De flesta jobbar inte ens till de fyller 65 år.
I hela EU är det bara hälften av människorna
mellan 55 och 64 år som jobbar.
I Sverige ser det annorlunda ut.
Här jobbar 70 procent av människorna
som är mellan 55 och 64 år gamla.
I Frankrike är det bara 40 procent.

EUs ledare är oroliga för
att pensions-pengarna inte räcker.
Människor i EU lever allt längre
och pensionspengarna måste räcka till fler.
Därför är det viktigt att människor jobbar längre,
säger EU-kommissionen.


17 februari 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera