Världen

Fler har rent vatten

Fler och fler människor i världen får rent vatten.
För tjugo år sedan saknade nästan
var fjärde människa i världen
rent vatten.
I dag är det mycket bättre.
Nästan nio av tio människor i världen har rent vatten.

Förenta Nationerna, FN, vill att världen ska bli bättre.
Därför har FN gjort en plan
för vilka saker som måste förändras till 2015.
Att nio av tio människor skulle
ha rent vatten var ett av målen.

Tidigare har FN sagt att kampen
mot fattigdomen också har lyckats.
Men fortfarande är det stor brist på toaletter.
Alldeles för många människor
i världen saknar toaletter, rapporterar FN.
Bengt Fredrikson

Läs här:

Lyckad kamp mot fattigdom


7 mars 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera