Världen

Påvens land får skäll av FN

Förenta Nationerna, FN,
har en grupp som jobbar med
barnens rättigheter.
Nu klagar gruppen på
landet Vatikanen.

Vatikanen är ett mycket litet land.
Det är där den katolska kyrkans
högsta ledare finns.
Påven bor där.

Det har varit många skandaler
i katolska kyrkan.
Män som jobbar med kyrkan
har våldtagit barn.
Tusentals barn har blivit
våldtagna.

FNs grupp säger att Vatikanen
inte gjort tillräckligt
för att skydda barnen.
Vatikanen har brytt sig mer om
att skydda kyrkan och männen
som gjort brotten
än att skydda barnen.


6 februari 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?