Fler avrättades förra året

Världen

Fler avrättades förra året

Varje år blir hundratals människor
i världen avrättade.
De dödas efter att en domstol dömt dem till döden.
Förra året blev minst 778 människor
avrättade.
Men det är troligen ännu fler som blivit
straffade med döden.
Det visar organisationen Amnestys
senaste undersökning.

Kina är det land där flest människor
döms till döden.
Men landets ledare vill hålla det hemligt.
Därför är det svårt att få veta hur många
människor som avrättats i Kina.

Amnestys undersökning visar att
fler människor avrättades år 2013 än 2012.
Men Amnesty tror ändå att
dödsstraff håller på att bli mindre vanligt.

– Vi får allt färre dödsstraff i världen
även om förra året var ett dåligt år.
Då började Iran och Irak att avrätta fler än tidigare,
säger Elisabeth Löfgren på Amnesty.

Amnesty arbetar för mänskliga rättigheter.

8 SIDOR/TT


27 mars 2014