Forskarna i IPCC får kritik

Världen

Forskarna i IPCC får kritik

Forskarna i Förenta Nationernas
klimatgrupp IPCC säger att utsläppen av
koldioxid måste minska snabbt.
Annars blir det omöjligt för människor
att bo på en del ställen på jorden.
När jorden blir varmare blir det
torka, översvämningar och svåra stormar.
Det leder till bråk och krig,
säger forskarna.

Men alla forskare håller inte med
om det som IPCC säger i sin nya rapport.
Miljöekonomen Richard Tol
var en av dem som arbetade med rapporten.
Men han tyckte att de andra forskarna
överdrev farorna med att jorden värms upp.
Därför valde han att sluta.

– Det händer också en del bra saker
när jorden blir varmare.
Men det står inget i rapporten om de
sakerna, säger Richard Tol.

Klimatforskaren James Lovelock
håller med. Han säger att det är omöjligt
att säga om jorden blir varmare
eller inte i framtiden.


31 mars 2014