Världen

De som hjälper tiggare kan straffas

Regeringen i Norge
vill förbjuda folk
att tigga pengar.
Den som tigger ska kunna straffas
med fängelse i ett år.

Regeringen vill också straffa
dem som hjälper tiggarna.
De som ger tiggare mat, bostad
eller pengar ska kunna straffas
med fängelse.


4 februari 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera