Inget förbud mot tiggare

Världen

Inget förbud mot tiggare

Den norska regeringen ville göra
det förbjudet att tigga pengar
i hela Norge.
Regeringen ville också förbjuda
människor att hjälpa tiggarna
med pengar, mat eller bostad.

Men nu stoppas förslaget.
Senterpartiet har ändrat sig.
Partiets politiker säger att
de ska rösta nej till
att förbjuda tiggeri.

Men Norges kommuner har
fortfarande rätt att förbjuda tiggare.


6 februari 2015