Världen

Ikea hjälper flyktingar

Företaget Ikea ska hjälpa
fattiga flyktingar i länderna
Etiopien och Burkina Faso i Afrika.
Ikea ger 356 miljoner kronor
för att hjälpa människor
som bor i läger för flyktingar.

I Etiopien finns 700 tusen
flyktingar från landet Somalia.
Pengarna från Ikea ska
användas till att starta skolor,
jordbruk och små företag
som flyktingarna ska sköta.


9 juli 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?