Färre dör i malaria

Världen

Läkare tar blodprov

Hälsoarbetaren Maghu Tanti i Indien tar ett blodprov för att undersöka om människor har malaria. Foto: Anupam Nath/TT

Färre dör i malaria

Den allvarliga sjukdomen
malaria är en av världens
mest dödliga sjukdomar.
Men sedan år 2000 har
det blivit allt färre
som dör av malaria.
Antalet döda har minskat
med 60 procent.
Det säger Förenta Nationernas
barnfond Unicef.

Läkarna har blivit bättre
på att upptäcka malaria
hos människor och många
har fått myggnät.
Det är myggor som sprider
malaria till människor.

För 15 år sedan dog
över 800 tusen människor
av malaria varje år.
I år dör troligen
omkring hälften så många.

8 SIDOR/TT


17 september 2015