Fler än 400 döda i gula febern

Världen

Fler än 400 döda i gula febern

Sjukdomen gula febern
finnsi länderna Angola
och Kongo-Kinshasa i i Afrika.
Fler än fyra tusen människor
har smittats av sjukdomen.
416 människor har dött.

Åtta miljoner människor
i Angola och Kongo-Kinshasa
har vaccinerats.
Men sjukdomen har ändå
spridits i hela Angola och
i Kongo-Kinshasa.

Gula febern sprids av ett virus.
Viruset smittar inte från
människa till människa.
Det är myggor som sprider viruset.
Många av dem som
smittas av sjukdomen dör.


8 juli 2016