Världen

Irakiska soldater i Mosul

Irakiska soldater firar att de har tagit tillbaka staden Mosul. Foto: Felipe Dana/TT

Mosul är befriad