Fler har psykiska problem

Världen

Fler har psykiska problem

Allt fler människor i världen
mår dåligt psykiskt.
Omkring 300 miljoner
människor i världen
är deprimerade.
Nära hundra miljoner
har andra svåra psykiska problem.
Det visar en stor undersökning
som Förenta Nationerna,
FN, har gjort.

Det psykiska sjukdomarna
har ökat väldigt mycket
de senaste 25 åren.

– Det ser väldigt dystert ut,
säger forskaren Vikram Patel.

Han är en av de 28 forskare
som varit med och gjort
den stora undersökningen.

Människor med psykiska problem
behandlas väldigt illa
i många länder.
De kan bli fastbundna,
torterade och satta i fängelse.

8 SIDOR/TT

 


11 oktober 2018