Luften i New Delhi är farlig

Världen

Luften är dålig i New Delhi.

Luften är dålig i New Delhi. Foto: R S Lyer/TT

Luften i New Delhi är farlig

Luften i Indiens huvudstad
New Delhi är riktigt dålig.
Just nu är det värre än vanligt.
De senaste dagarnas
mätningar visar att
luften är farlig att andas.

Luften innehåller
mer än 20 gånger
så mycket farliga ämnen
än som är tillåtet.

Att luften är extra dålig
just nu beror på vädret
och på att det är många
gräsbränder runt staden.

8 SIDOR/TT


6 november 2018