Kvinnor får bli domare

Världen

Kvinnor får bli domare

Kvinnor i landet Kuwait.
har inte haft samma
rättigheter som män.
Det är bara 15 år sedan de
fick rösta för första gången.

Men landet blir sakta
mer rättvist.
Nu har landet fått
domare som är kvinnor.
De ska döma i rättegångar.

54 nya domare fick jobb i veckan.
Åtta av dem var kvinnor.
Det betyder att kvinnor
kan få viktiga jobb i staten.

– Vi tar viktiga steg för
att bli som vanliga länder,
säger Lulwa Salih al-Mulla.

Hon jobbar i en organisation
för kvinnors rättigheter.

8 SIDOR/TT


4 september 2020