Målen för klimatet kan nås

Världen

Det är en vy över Stockholm med många hus. En skorsten släpper ut rök mot en klarblå himmel.

Stockholm med en skorsten som släpper ut rök. Foto: TT

Målen för klimatet kan nås

Jorden blir varmare.
Utsläpp från fabriker,
bilar och flyg
ändrar klimatet.

År 2015 kom länderna
i världen överens om
att minska utsläppen
som värmer upp jorden.
De gjorde ett avtal.
Det var i Paris och
därför kallas det Parisavtalet.

Länk till 8 Sidors artikel om Parisavtalet

Länderna har bestämt
att jorden inte ska bli
mer än två grader varmare
jämfört med 1800-talet.

Många har sagt
att det blir svårt
att nå det målet.
Det har funnits siffror
som visar att jorden
kommer att bli
tre grader varmare.
Det skulle vara katastrof
för livet på jorden.

Men nu säger experter
att det går att nå
målet i Parisavtalet.
Experterna forskar på
organisationen CAT,
Climate Action Tracker.

Det som gör läget
mer hoppfullt är
att Kina satt upp
tuffa mål för klimatet.

USAs nästa president
Joe Biden
har sagt att han vill
att landet fortsätter
vara med i Parisavtalet.
Presidenten Donald Trump
bestämde tidigare att USA
skulle lämna avtalet.

USA och Kina släpper ut
ungefär hälften
av utsläppen på jorden.

Experterna på CAT säger nu
att höjningen
av jordens medeltemperatur
kan stanna på 2,1 grader
i slutet av det här
århundradet.

8 SIDOR/TT


2 december 2020