Desmond Tutu är död

Världen

Desmond Tutu är död

Desmond Tutu är död.
Han var präst och en ledare
i den kristna kyrkan i Sydafrika.

Desmond Tutu kämpade
mot rasismen i Sydafrika.
Han ville att apartheid skulle försvinna.
Hans kamp gjorde honom
känd i hela världen.

År 1984 fick Desmond Tutu
Nobels pris för fred.
Och när apartheid försvann
fick han jobba med att undersöka
alla brott som hade hänt
under tiden med apartheid.

Desmond Tutu blev 90 år.

Apartheid fanns i Sydafrika
från slutet av 1940-talet
till mitten av 1990-talet.
Det var ett sätt att styra landet.

Det fanns olika regler.
Reglerna var rasistiska
och orättvisa.
De vita människorna i Sydafrika
hade mer makt än de svarta.

Apartheid försvann år 1994.

8 SIDOR/TT


27 december 2021