Kultur

En bild på boken Johans poesi

Ny bok av Johan Johansson Erik. Foto: Sara Appelgren /LL-förlaget

Han diktar om livet