Sport

  • KONSTSNÖBANA HÖGBO BRUK

    Viss sorts valla under skidorna kan skada naturen. Foto: TT

  • WEB_SPORT

    Fluorvalla är dåligt för miljön. Foto: TT

Valla skadar naturen