Sverige

Mötet om folkmord är slut

På onsdagen slutade
det stora mötet om folkmord.
Mötet har hållit på i tre dagar
i Stockholm.
Politiker från hela världen har
pratat om hur man ska kunna
hindra att det blir folkmord.

Folkmord har hänt i olika
delar av världen.
I andra världskriget dödades
miljontals judar.
I kriget i Jugoslavien förföljde
flera olika folkgrupper varandra.
Ett annat exempel är
när hutu-folket och tutsi-folket
förföljde och dödade varandra
i Rwanda i Afrika för tio år sedan.

Politikerna på mötet kom överens
om några saker.
Ungefär femtio länder skrev
på ett avtal.
De lovade att människor som
är skyldiga till folkmord ska
hamna inför domstol och dömas.
De lovade att försöka stoppa
folkmord innan de händer.

Förenta Nationernas ledare Kofi Annan
vill att FN får en särskild organisation
som ska förhindra folkmord.
Politikerna på folkmordsmötet
sade att de stödjer den idén.


29 januari 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?