Sverige

De borgerliga partierna vill spara mindre på försvaret