Sverige

Friskola måste betala för mobbning

En friskola i Stockholm
ska betala 50 tusen kronor
i skadestånd. Skolan betalar
för att den inte har gjort tillräckligt
för att hjälpa en mobbad elev.

Eleven har bland annat blivit jagad
av andra elever med järnrör
och träkäppar. Eleven har också
blivit sparkad och slagen i magen.
Det hände i en klass på lågstadiet.
Den mobbade eleven går nu
i en annan skola.

Det är barn- och elevombudet
Lars Arrhenius på Skolverket
som har bestämt att skolan ska straffas.
Hans arbete började den första april i år.
Då kom en ny lag som säger att skolor
måste försöka att stoppa all mobbning.
Om en elev ändå blir mobbad
så kan skolan dömas till böter.

8 SIDOR/TT


15 september 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?