Sverige

Vården av psykiskt handikappade behöver mer pengar

Landstingen och kommunerna
behöver mer pengar till
de psykiskt handikappade.
Anders Milton vill att regeringen ska ge
kommunerna och landstingen
800 miljoner kronor mer om året i sju år.
Pengarna ska användas så att människor med
psykiska funktionshinder
får bättre vård och hjälp.

Anders Milton arbetar åt regeringen.
Han har undersökt hur vården
och hjälpen till de psykiskt handikappade
fungerar. Nu är han klar med
sin undersökning.

Milton vill få landsting och kommuner
att samarbeta bättre. För att det ska
vara möjligt måste lagen ändras,
skriver han.

Ett mål är att alla människor
med psykisk störning ska ha
en egen bostad senast år 2015.

8 SIDOR/TT


27 november 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?