Sverige

Byggjobbare riskerar att få hjärtfel

Byggnadsarbetare andas ofta
in luft med mycket damm eller
starka ångor från giftiga ämnen.
Den dåliga luften gör att
byggjobbarna riskerar att
dö i hjärtinfarkt.
Det visar en stor svensk
undersökning bland byggjobbare.
Undersökningen startade
på 1970-talet.

Undersökningen visar att
luften för byggjobbarna
inte har blivit bättre sedan
70-talet.
Den dåliga luften kommer från
många olika saker. Det kan
bland annat vara lösningsmedel,
lacker, diesel-rök och damm från
cement och betong.

8 SIDOR/TT


1 mars 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?