Sverige

Hemlig avlyssning ska tillåtas

De borgerliga partierna
i riksdagen är överens om
att tillåta buggning.
Den nya lagen ska gälla på försök i tre år.

Det här betyder att polisen
får rätt att avlyssna telefonsamtal
och kolla e-post som skickas till
och från Sverige.

Buggning får bara göras om det gäller brott
som kan ge fyra års fängelse
Avlyssning för att hindra planerade brott
får bara användas när det gäller
svåra brott som terrorbrott eller
brott mot Sveriges säkerhet.

En domstol måste ge tillstånd till
den hemliga avlyssningen.
En person som har blivit avlyssnad måste få veta det efteråt.

8 SIDOR/TT


30 maj 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?