Sverige

Många äldre mår dåligt

Mellan 250 och 400 tusen äldre
över 65 år mår dåligt.
De får för lite vård och stöd.
Regeringen måste satsa mer
på de äldre. Det skriver
Socialstyrelsen i en ny rapport.

De flesta äldre som mår dåligt
psykiskt får bara mediciner.
En del får för många mediciner
och andra får för lite, visar rapporten.

För första gången skriver Socialstyrelsen
om äldre homosexuella och bisexuella.
Ungefär 80 tusen äldre är med i gruppen.
Många av dem har aldrig vågat
prata om att de är homosexuella.
Kanske skulle det vara bra med
särskilda äldreboenden för
homo- och bisexuella äldre.
Socialstyrelsen tycker att det behövs
mer forskning om hur den gruppen mår.

8 SIDOR/TT


28 februari 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?