Sverige

Politikerna kom inte överens om utsläppen

Sverige ska minska utsläppen av gaser
som skadar klimatet.
Det är alla politiker överens om.
Men de kan inte komma överens
om hur det ska gå till.

Partierna är överens om det mesta.
Men inte tillräckligt för att komma
med ett gemensamt förslag.

De är överens om att Sveriges utsläpp
ska minskas med ungefär
40 procent fram till 2020.
Men partierna i regeringen vill att Sverige
också ska kunna räkna förbättringar
vi gör i andra länder.
Om Sverige till exempel ger pengar
så att ett kraftverk i Polen blir renare
ska det räknas.

Det vill inte socialdemokraterna,
miljöpartiet och vänsterpartiet.
De vill bara räkna förbättringar i Sverige.

Politikerna är överens om att Sverige
ska få fler järnvägar, dyrare bensin
och att färre saker ska köras med lastbil.

8 SIDOR/TT


19 februari 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?