Sverige

Fler och fler använder cykelhjälm

Det är allt fler vuxna människor som använder
cykelhjälm. Nästan var tredje cyklist använder
cykelhjälm. Allra bäst är cyklisterna i Stockholm.
Där har två av tre vuxna hjälm på sig
när de cyklar.

Det är trafikföreningen NTF och Statens
väg- och transportinstitut, VTI,
som har undersökt hur många svenskar som
använder cykelhjälm.

– Det är mycket trafik i Stockholm, jag tror
det är en anledning till att många har hjälm,
säger Thomas Carlsson på NTF.

I Göteborg är det 44 procent av de vuxna som
använder cykelhjälm och i Malmö bara 7 procent.
Bland barnen är det flickor mellan 6 och 12 år
som bor i Halland som är bäst. Bland dem har
nästan alla hjälm.

Förra året var det fler människor som dog i
cykelolyckor för första gången på länge.
De flesta av dem som dog var över 60 år.
Många av dem hade inte hjälm på sig.


3 juli 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?