Sverige

Kulturutredningen är klar

Nu är kulturutredningen klar.
Utredarna har arbetat i ett och ett halvt år
med att ta fram ett förslag till en ny kulturpolitik
åt regeringen. Det var 35 år sedan det gjordes
en kulturutredning sist.
Många har väntat länge på förslaget.

På torsdagen presenterades förslaget.
Det handlade mest om hur myndigheterna
som arbetar med kultur ska vara uppbyggda.

I dag finns ett tjugotal myndigheter
som arbetar med kultur. Utredarna vill slå ihop
dem till tre stora myndigheter.
De ska arbeta med tre olika frågor:

– Arkiv, bibliotek och språk
– Historia och samtid
– Konst, som film, musik och bildkonst

De lokala politikerna ute i landet
ska också få bestämma mer.

Många var kritiska när förslaget presenterades.
Flera tyckte att det handlade för mycket
om hur myndigheterna ska vara uppbyggda
och för lite om kulturen.
Andra tyckte att förslaget var bra.

8 SIDOR/TT


13 februari 2009

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?