Sverige

Skolorna är dåligapå att stoppa mobbning

Nästan alla svenska skolor
är dåliga på att arbeta mot
mobbning. Våld och hot drabbar
elever varje dag.
Det visar Skolinspektionens
undersökning av 50 grundskolor.

Den enda skolan i undersökningen
som klarar kraven är Fribergaskolan
i Danderyd utanför Stockholm.
Där säger elever och lärare
tidigt ifrån när någon blir
dåligt behandlad.

Undersökningen visar bland
annat att många skolor inte
följer lagen om att barn inte
får behandlas dåligt på grund
av sin ålder.

8 SIDOR/TT


2 februari 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?