Sverige

Ask vill tillåta fler kameror

Regeringens justitieminister
Beatrice Ask vill tillåta fler bevakningskameror
på gator och torg.
Hon tycker att butiksägare ska
få sätta upp bevakningskameror
utan att behöva be om tillstånd.

I dag är det länsstyrelserna som
bestämmer om kameror ska få sättas
upp eller inte. Justitieministern
vill att Datainspektionen ska ta
över kontrollen av bevakningskameror.
På så sätt ska reglerna bli lika
i hela landet, säger ministern.

8 SIDOR/TT


22 juni 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?