Sverige

Rödgröna vill skärpa straffen för sexköp

De rödgröna partierna vill ha hårdare
straff för den som köper sex.
I dag är det högsta straffet för sexköp
fängelse i sex månader.
De rödgröna partierna vill
att straffen ska skärpas.

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly
och Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin
vill att det högsta straffet
ska vara ett års fängelse.
Miljöpartiets ledare Maria Wetterstrand
vill också höja straffet,
men kan inte säga exakt hur mycket.

8 SIDOR/TT


15 september 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?