Sverige

Svenska kärnkraftverk ska få bättre säkerhet

De svenska kärnkraftverken
klarar ännu inte en svår jordbävning.
Det visar de undersökningar
som har gjorts efter olyckan
i Fukushima i Japan.

På 1990-talet började man bygga
om de svenska kärnkraftverken
så att de skulle tåla en kraftigare
jordbävning, ett skalv på 6,0
på Richterskalan.

– Testerna visar att kärnkraftverken
ännu inte klarar en sådan
jordbävning. Men efter 2013
ska de göra det, säger Jan Hanberg
på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Jordbävningar är ovanliga i Sverige.
Något skalv på 6,0 har aldrig hänt.
De kraftigaste skalven i Sverige
har varit på cirka 4,5 på skalan.

8 SIDOR/TT


3 november 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?