Sverige

Höga betyg på friskolor

Eleverna i alla Sveriges grundskolor
får då och då göra nationella prov.
Proven ska hjälpa lärarna att
sätta rättvisa betyg.
Men en ny undersökning visar att
de nationella proven kanske inte fungerar.
Friskolorna sätter högre betyg
på sina prov än de kommunala
skolorna.
Det visar en undersökning från
Stockholms universitet.

Forskarna som gjort undersökningen
tror att det är fel att lärarna själva
rättar proven. Det vore bättre
om en lärare från en annan skola
fick rätta proven.
Då kan rättningen bli mer rättvis,
tror forskarna.

8 SIDOR/TT


10 september 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?